onhdesign
top of page

Öka din hemsidas konverteringsgrad - Tips & trix

Att öka konverteringsgraden för en hemsida är en process som kräver noggrann planering, ständig övervakning och kontinuerlig optimering. Det är inte en enkel uppgift, men med rätt strategier och verktyg kan det vara möjligt att drastiskt förbättra hur väl din hemsida omvandlar besökare till handlingstagande. I denna guide kommer vi att utforska djupare de olika aspekterna av att öka konverteringsgraden för en hemsida och erbjuda praktiska råd och insikter för att hjälpa dig på din resa mot att maximera dess effektivitet.En dator med en illustration av konverteringsgrad


Vad är konverteringsgrad?


Konverteringsgrad, även känd som konverteringsfrekvens, är en viktig mätmetod inom digital marknadsföring och e-handel. Det är ett mått på hur effektivt en webbplats, annonskampanj eller annan marknadsföringsinsats omvandlar besökare till att utföra en önskad handling. Denna handling kan variera beroende på målet med webbplatsen eller kampanjen och kan inkludera att göra ett köp, fylla i ett formulär, registrera sig för en prenumeration eller genomföra någon annan typ av önskad interaktion.1. Optimera användarupplevelsen (UX)


Användarupplevelsen är kärnan i en framgångsrik hemsida. Om besökare inte trivs med hur din sida ser ut och fungerar, är chansen stor att de snabbt lämnar och letar efter alternativ.


Här är några nyckelaspekter att beakta när det gäller att optimera användarupplevelsen:


Tydlig navigering:

 • En enkel och intuitiv navigeringsstruktur är avgörande för att besökare ska kunna hitta det de söker utan problem. Använd en logisk hierarki och tydliga menyalternativ för att guida besökarna genom din hemsida.


Responsiv design:

 • I dagens mobila era är det viktigt att din hemsida är responsiv och fungerar korrekt på alla enheter och skärmstorlekar. Se till att designen anpassar sig smidigt till olika enheter för en enhetlig och tillfredsställande användarupplevelse.


Laddningstidsoptimering:

 • Ingenting driver iväg besökare snabbare än långa laddningstider. Optimering av din hemsidas laddningstid är därför kritiskt. Detta kan inkludera att minska bildstorlekar, komprimera filer, använda caching-tekniker och välja en pålitlig webbhotelltjänst.


Tydlig och tilltalande design:

 • En attraktiv och välgjord design kan fånga besökarnas uppmärksamhet och skapa ett gott första intryck. Se till att din hemsida har en enhetlig designstil, väl valda färger och typsnitt samt tilltalande visuella element.


Förenkla formulär och inmatningsfält:

 • Om din hemsida innehåller formulär för att samla in information från besökare, se till att de är så enkla och lättförståeliga som möjligt. Be endast om nödvändig information och undvik onödiga steg för att minimera friktionen och öka konverteringarna.2. Mobilanpassning


Mobilanvändningen fortsätter att öka, vilket gör det nödvändigt för företag att anpassa sina hemsidor för en mobilpublik.En grön mobiltelefon


Här är några strategier för effektiv mobilanpassning:


Prioritera mobilvänlig design:

 • Designa din hemsida med mobilanvändare i åtanke från början. Använd en responsiv designapproach för att säkerställa att din hemsida ser bra ut och fungerar smidigt på alla enheter.


Testa och validera:

 • Se till att testa din hemsida på olika mobila enheter och webbläsare för att säkerställa att den presterar korrekt och ser bra ut överallt. Använd verktyg som Google's Mobile-Friendly Test för att validera din hemsidas mobilvänlighet.


Prioritera prestanda på mobila enheter:

 • Mobilanvändare har oftast mindre tålamod när det gäller laddningstider än desktopanvändare. Optimering av din hemsidas prestanda för mobila enheter är därför avgörande för att behålla besökare och öka konverteringar.


Anpassa innehåll för mobila enheter:

 • Ta hänsyn till skillnaderna i skärmstorlek och användarbeteende när du skapar innehåll för mobila enheter. Använd kortare texter, större knappar och enkel navigering för att optimera användarupplevelsen på mindre skärmar.3. Snabba laddningstider


Snabba laddningstider är en av de viktigaste faktorerna för att behålla besökare och öka konverteringar på din hemsida.


Här är några strategier för att optimera laddningstiderna:


Komprimera bilder och filer:

 • Stora bilder och filer kan bidra till långa laddningstider. Komprimera dina bilder och använd filkomprimeringstekniker för att minimera filstorleken utan att förlora kvalitet.

Implementera caching:

 • Caching kan hjälpa till att minska laddningstiderna genom att lagra statiskt innehåll på besökarens enhet eller webbläsare. Använd cache-plugins eller serverinställningar för att dra nytta av denna teknik.


Optimera kod och resurser:

 • Se över din hemsidas kod och identifiera eventuella ineffektiviteter eller onödiga resurser som kan bromsa ned laddningstiderna. Minimera antalet HTTP-begäranden och använd komprimeringsalgoritmer för att effektivisera resursanvändningen.


Använd CDN (Content Delivery Network):

 • En CDN kan hjälpa till att distribuera ditt hemsidas innehåll till servrar över hela världen, vilket kan minska laddningstiderna genom att möjliggöra snabbare tillgång till resurser för besökare från olika geografiska platser.4. Tydliga call-to-action (CTA)


Call-to-action (CTA) är viktiga element på din hemsida som uppmanar besökare att ta

önskad handling, som att köpa en produkt, fylla i ett formulär eller prenumerera på nyhetsbrev.

En call-to-aktion-knapp

Här är några riktlinjer för att skapa effektiva CTA:


Placera dem strategiskt:

 • Strategisk placering av dina CTA-knappar och länkar är avgörande för att maximera deras effektivitet. Se till att de syns tydligt på sidan och placera dem nära relevant innehåll eller information för att underlätta för besökare att ta önskad handling.


Använd tydlig och handlingsinriktad text:

 • Använd starka och handlingsinriktade ord i dina CTA-texter för att inspirera besökare till handling. Undvik vaga eller generiska formuleringar och välj istället verb som tydligt kommunicerar vad som förväntas av besökaren, till exempel "Köp nu", "Registrera dig" eller "Börja din resa".


Skapa kontrast:

 • För att göra dina CTA-knappar och länkar mer framträdande, använd kontrasterande färger och designelement som sticker ut från resten av sidans layout. Detta hjälper besökare att snabbt uppmärksamma och reagera på CTA.


Använd rätt storlek och form:

 • Storleken och formen på dina CTA-element kan också påverka deras effektivitet. En knapp med tillräcklig storlek och en tydlig form kan vara lättare att klicka på och därmed öka chansen för konvertering. Testa olika storlekar och former för att se vilka som ger bäst resultat.


A/B-testa olika varianter:

 • För att optimera dina CTA-knappar och länkar ytterligare, genomför A/B-tester där du jämför olika versioner för att se vilka som genererar högre konverteringsgrad. Testa olika färgscheman, texter, placeringar och designelement för att identifiera den mest effektiva kombinationen.5. Social Proof


Social proof, eller social bekräftelse, är en kraftfull psykologisk princip som innebär att människor tenderar att följa andras beteende när de är osäkra på vad de själva ska göra. Genom att inkludera sociala bevis på din hemsida kan du öka besökarnas förtroende och övertyga dem om att ta önskad handling.


Här är några sätt att använda social proof på din hemsida:


Kundrecensioner och testimonials:

 • Inkludera äkta kundrecensioner och testimonials på din hemsida för att visa potentiella kunder vad andra har sagt om dina produkter eller tjänster. Äkta och detaljerade recensioner kan hjälpa till att bygga förtroende och övertyga besökare att göra ett köp eller ta kontakt.


Betyg och omdömen:

 • Använd betygssystem eller omdömesstjärnor för att låta kunder betygsätta dina produkter eller tjänster direkt på din hemsida. Tydliga betyg kan snabbt ge besökare en uppfattning om produktens kvalitet och popularitet.


Kundreferenser och fallstudier:

 • Dela fallstudier eller kundreferenser som illustrerar hur dina produkter eller tjänster har hjälpt andra kunder att lösa sina problem eller uppnå sina mål. Detta ger besökare konkreta exempel på hur din verksamhet kan gynna dem.


Antal användare eller kunder:

 • Om du har en stor kundbas eller användarantal, dela detta på din hemsida för att visa besökare att många andra redan har valt att engagera sig med din verksamhet. Detta kan skapa en känsla av trygghet och popularitet kring ditt varumärke.


 

Behöver du hjälp med din hemsida? Se våra priser eller kontakta oss idag!

 

6. Personligt anpassat innehåll


Att leverera personligt anpassat innehåll till besökare kan öka deras engagemang och övertyga dem att ta önskad handling. Genom att använda data om besökarnas beteende och preferenser kan du skapa relevanta och individanpassade erbjudanden som ökar chansen för konvertering.


Här är några sätt att implementera personligt anpassat innehåll på din hemsida:


Anpassa innehållet baserat på tidigare beteende:

 • Använd cookies och spårningstekniker för att samla in data om besökarnas tidigare beteende på din hemsida. Använd denna information för att anpassa innehållet och erbjudanden som visas för varje besökare vid deras nästa besök.


Skapa dynamiska landningssidor:

 • Skapa dynamiska landningssidor som ändrar sitt innehåll baserat på besökarens källa, geografiska plats eller tidigare interaktioner. Detta kan hjälpa till att skräddarsy upplevelsen och öka relevansen för varje besökare.


Använd personlig marknadsföring och e-postautomation:

 • Implementera personlig marknadsföring och e-postautomation för att skicka relevanta erbjudanden och meddelanden till besökare baserat på deras tidigare beteende och intressen. Anpassade meddelanden har en högre chans att fånga besökarens uppmärksamhet och öka konverteringar.


Erbjud skräddarsydda rekommendationer:

 • Använd maskininlärningsalgoritmer och prediktiv analys för att generera skräddarsydda produktrekommendationer för varje besökare baserat på deras tidigare beteende och köphistorik. Personligt anpassade rekommendationer kan öka chansen att besökare hittar och köper relevanta produkter.7. A/B-testning


A/B-testning är en kraftfull metod för att identifiera vilka design- och innehållsvariationer som ger bäst resultat när det gäller att öka konverteringsgraden på din hemsida. Genom att jämföra olika versioner av din hemsida och analysera deras prestanda kan du få värdefulla insikter som leder till förbättringar.Mobiltelefoner som genomför a/b-testning


Här är några steg för att genomföra effektiva A/B-tester:


Identifiera testmål och variabler:

 • Börja med att definiera dina testmål och vilka variabler du vill testa. Det kan vara allt från CTA-knapparnas färg och placering till olika versioner av din hemsidas rubrik eller produktbeskrivningar. Fokusera på de områden som du tror kan ha störst inverkan på konverteringarna.


Skapa testgrupper och segment:

 • Dela upp dina besökare i olika testgrupper och segment för att säkerställa att testresultaten är jämförbara och relevanta. Det kan vara baserat på geografisk plats, tid på dagen eller tidigare beteende.


Utforma testvariationer:

 • Skapa olika versioner av den element du vill testa och se till att de är tillräckligt olika för att generera signifikanta resultat. Det kan innebära att ändra färger, texter, layouter eller andra designdetaljer.


Implementera och genomför testen:

 • Implementera dina testvariationer på din hemsida och se till att de visas slumpmässigt för besökare i testgrupperna. Låt testen pågå under tillräckligt lång tid för att samla in tillräckligt med data för att dra säkra slutsatser.


Analysera resultaten:

 • Analysera resultaten av dina A/B-tester noggrant för att se vilka variationer som presterar bäst när det gäller att öka konverteringarna. Ta hänsyn till statistisk signifikans och andra faktorer som kan påverka testresultaten.


Implementera förbättringar:

 • Baserat på dina testresultat, implementera de förbättringar som visade sig vara mest effektiva för att öka konverteringarna på din hemsida. Fortsätt att övervaka och optimera baserat på nya insikter och förändringar i besökarnas beteende.


Genom att kontinuerligt genomföra A/B-tester och optimera din hemsida baserat på deras resultat kan du gradvis förbättra dess konverteringsgrad och effektivitet över tid.8. Tydlig värdeförmedling


En tydlig och övertygande värdeförmedling är avgörande för att övertyga besökare att ta önskad handling på din hemsida.


Här är några strategier för att effektivt kommunicera värdet av dina produkter eller tjänster:


Identifiera kärnvärdet:

 • Börja med att identifiera det unika försäljningsargumentet (USP) för dina produkter eller tjänster. Vad skiljer dem från konkurrenterna och varför ska besökare välja just dig?


Framhäv fördelarna:

 • Kommunicera tydligt och övertygande de fördelar som besökare får genom att använda dina produkter eller tjänster. Fokusera på hur de kan lösa besökarens problem eller tillfredsställa deras behov.


Använd kraftfulla visuella och verbala element:

 • Använd både visuella och verbala element för att förstärka din värdeförmedling. Det kan innefatta att använda bilder, videor, grafik och övertygande texter för att kommunicera ditt budskap på ett kraftfullt sätt.


Erbjud garantier eller förmåner:

 • För att öka besökarnas förtroende och minska risken för att ta önskad handling, erbjud garantier eller förmåner såsom pengarna-tillbaka-garanti, gratis provperioder eller gratis frakt.


Använd social proof:

 • Använd sociala bevis som kundrecensioner, betyg eller testimonials för att stärka din värdeförmedling och övertyga besökare om att ditt företag är pålitligt och värt att investera i.9. Implementera säkerhet och förtroendebyggande åtgärder


Besökare är mer benägna att genomföra önskade handlingar på din hemsida om de känner sig säkra och förtroendeingivande.


Här är några åtgärder du kan vidta för att öka förtroendet och säkerheten på din hemsida:


Använd SSL-certifikat:

 • Se till att din hemsida är säker genom att använda SSL-certifikat som krypterar kommunikationen mellan besökarens webbläsare och din webbserver. Ett säkert och pålitligt SSL-certifikat visas genom att webbadressen börjar med "https://" och visas med en låst hänglåsikon i webbläsaren.


Visa säkerhetssymboler:

 • Visa tydliga säkerhetssymboler och förtroendemärken på din hemsida för att indikera att det är säkert att genomföra transaktioner eller dela känslig information. Exempel på säkerhetssymboler inkluderar SSL-, PCI-DSS- och Trustpilot-märken.


Erbjud säkra betalningsalternativ:

 • Se till att erbjuda säkra betalningsalternativ som är bekanta och pålitliga för besökarna. Populära betalningsalternativ inkluderar kreditkort, PayPal, Apple Pay och Google Pay.


Tydlig integritetspolicy:

 • Publicera en tydlig och lättillgänglig integritetspolicy på din hemsida där du förklarar hur du samlar in, använder och skyddar besökarnas personuppgifter. Detta kan öka besökarnas förtroende och minska rädslan för att dela sina uppgifter.


Erbjud trygga och skyddade transaktioner:

 • Se till att din hemsida implementerar säkra och skyddade transaktioner genom att använda krypterade betalningssystem och efterleva branschstandarder för dataskydd och säkerhet, såsom PCI-DSS.10. Kontinuerlig analys och optimering


Slutligen är kontinuerlig analys och optimering avgörande för att säkerställa att din hemsida fortsätter att prestera på högsta nivå och leverera önskade resultat över tid.


Här är några strategier för kontinuerlig analys och optimering:


Använd webbanalys verktyg:

 • Använd webbanalysverktyg som Google Analytics för att övervaka och analysera beteendet hos besökarna på din hemsida. Identifiera trender, mönster och flaskhalsar som kan påverka konverteringsgraden och använd denna information för att fatta informerade beslut om optimering.


Utvärdera konverteringsflöden:

 • Utvärdera konverteringsflödena på din hemsida för att identifiera var besökare stöter på problem eller avbryter processen. Analysera varför besökare kanske inte konverterar och implementera åtgärder för att åtgärda eventuella hinder.


Testa och iterera:

 • Fortsätt att genomföra A/B-tester och andra tester för att testa nya idéer och förbättringar på din hemsida. Testa olika variationer och iterera baserat på resultaten för att ständigt optimera och förbättra konverteringsgraden.


Lyssna på feedback:

 • Samla in och analysera feedback från besökare och kunder för att förstå deras behov, önskemål och smärtpunkter. Använd denna feedback för att identifiera möjligheter till förbättring och anpassa din strategi därefter.


Håll dig uppdaterad:

 • Fortsätt att hålla dig uppdaterad om de senaste trenderna och bästa praxis inom konverteringsoptimering och digital marknadsföring. Delta i branschrelaterade evenemang, läs relevanta publikationer och håll dig informerad om nya verktyg och tekniker som kan hjälpa dig att nå dina mål.Genom att implementera dessa strategier och kontinuerligt optimera din hemsida baserat på analys och feedback kan du öka dess konverteringsgrad och maximera dess effektivitet för att uppnå dina affärsmål. Konverteringsoptimering är en pågående process som kräver engagemang och uthållighet, men med rätt strategi och verktyg kan det vara möjligt att uppnå betydande resultat och öka framgången för din onlineverksamhet.


Behöver du hjälp med din hemsida? Se våra priser eller kontakta oss idag!


Comments


bottom of page