onhdesign
top of page

10 misstag inom webbdesign och hur du undviker dem

Att skapa en välfungerande och engagerande webbplats kräver noggrann planering och genomförande. Tyvärr är det lätt att hamna i fällor och göra vanliga webbdesignmisstag som kan påverka användarupplevelsen negativt och minska effektiviteten hos din webbplats. I denna artikel kommer vi att titta på 10 vanliga webbdesignmisstag och ge konkreta råd om hur du undviker dem för att skapa en mer framgångsrik webbplats.


Utropstecken i en dialogruta

1. Överlastad design


Överlastad design är ett vanligt problem som många webbdesigners stöter på när de försöker skapa en webbplats som tilltalar och engagerar sina besökare. Med den ökande mängden innehåll och funktioner som många webbplatser försöker inkludera kan det vara lockande att överbelasta sidorna med för mycket information och element. Men detta kan leda till en förvirrande och stressande användarupplevelse. För att undvika detta misstag bör du:

 • Prioritera innehållet: Fokusera på det viktigaste innehållet och undvik att överbelasta sidorna med onödiga element.

 • Använd whitespace: Lämna tillräckligt med utrymme runt elementen för att skapa en luftigare och mer lättläst design.


Överlastad design kan vara ett allvarligt hinder för en effektiv och användarvänlig webbplats. Genom att fokusera på det viktigaste innehållet, använda whitespace effektivt och minimera antalet element kan du undvika överlastad design och skapa en webbplats som tilltalar och engagerar dina besökare. Kom ihåg att testa och iterera din design för att säkerställa att den möter användarnas behov och förväntningar. Med rätt strategi och tillvägagångssätt kan du skapa en webbplats som inte bara ser bra ut utan också ger en överlägsen användarupplevelse.2. Ignorera responsiv design


I dagens mobila era är det avgörande att ha en responsiv webbdesign som anpassar sig till olika enheter och skärmstorlekar. Detta innebär att det är av största vikt för webbdesigners att skapa webbplatser som är användarvänliga och tillgängliga på olika enheter och skärmstorlekar. Tyvärr finns det fortfarande många webbplatser som ignorerar responsiv design, vilket kan leda till flera negativa konsekvenser. För att undvika detta misstag bör du:

 • Använda en responsiv designmall: Bygg din webbplats med en mall som automatiskt anpassar sig till olika enheter.

 • Testa på olika enheter: Kontrollera hur din webbplats ser ut och fungerar på olika mobila enheter och webbläsare för att säkerställa en enhetlig användarupplevelse.

 • Använda mediaförfrågningar (media queries): Använd CSS-mediaförfrågningar för att definiera olika stilar och layouter baserat på skärmstorlek och enhet.

 • Optimera prestanda: Optimera bilder och andra filer för att minska laddningstider och förbättra prestanda på mobila enheter.


Genom att prioritera användarupplevelsen och optimera för mobila enheter kan webbdesigners skapa webbplatser som är tillgängliga, användarvänliga och framgångsrika på lång sikt. Att ignorera responsiv design är inte bara en risk för förlorade affärsmöjligheter, det är också ett misstag som kan få långsiktiga konsekvenser för ett företags image och varumärkesreputation.3. Dålig navigering


Navigeringen på en webbplats fungerar som dess kompass - den vägleder besökare till önskat innehåll och bidrar till en smidig användarupplevelse. Tyvärr underskattar många webbdesigners ofta vikten av en välstrukturerad och intuitiv navigering. En ineffektiv eller förvirrande navigeringsstruktur kan göra det svårt för besökare att hitta det de letar efter. För att undvika detta misstag bör du:

 • Hålla det enkelt: Använd en tydlig och logisk navigeringsstruktur som gör det lätt för besökare att hitta runt på din webbplats.

 • Tydlig Hierarki: Skapa en tydlig hierarki och struktur för navigeringen som gör det lätt för besökare att hitta det de letar efter.

 • Använd tydliga rubriker och länktexter: Använd tydliga och beskrivande rubriker och länktexter som tydligt förklarar vad besökaren kan förvänta sig när de klickar på en länk.

 • Använda breadcrumbs: Implementera breadcrumbs för att visa besökare var de befinner sig på din webbplats och underlätta navigeringen.

 • Användbarhetstestning: Testa navigeringen med verkliga användare för att identifiera och åtgärda eventuella problem och förbättra användarupplevelsen.


Dålig navigering kan vara förödande för en webbplats, vilket leder till förlorade besökare, minskad konvertering och skadat varumärkesrykte. Genom att prioritera användarupplevelsen och investera tid och resurser i att skapa en tydlig och intuitiv navigering kan webbdesigners skapa webbplatser som engagerar och övertygar besökare och ger en överlägsen användarupplevelse. Att förbättra navigeringen är inte bara en smart affärsstrategi, det är också ett viktigt steg mot att skapa en framgångsrik och hållbar närvaro på nätet.4. Långsamma laddningstider


I dagens snabbt tempo onlinevärld förväntar sig användare snabba och smidiga upplevelser när de besöker webbplatser. En av de mest påtagliga faktorerna som påverkar användarupplevelsen är laddningstiden för en webbplats. Långa laddningstider kan driva bort besökare och påverka din webbplats ranking i sökmotorresultat. För att undvika detta misstag bör du:

 • Optimera bilder: Komprimera bilder och använda rätt bildformat för att minska filstorleken och förbättra laddningstiderna.

 • Minimera HTTP-forespörjningar: Kombinera och minimera filer för att minska antalet HTTP-forespörjningar och påskynda laddningstiderna.

 • Använd Caching: Implementera caching-tekniker för att spara statiska resurser lokalt på användarens enhet, vilket minskar behovet av att ladda om sidor och förbättrar laddningstiden.

 • Testa och övervaka prestanda: Regelbundet testa och övervaka webbplatsens prestanda med hjälp av verktyg som Google PageSpeed Insights eller GTmetrix för att identifiera och åtgärda eventuella prestandaproblem.


Långsamma laddningstider för en webbplats kan vara mycket skadliga för användarupplevelsen och affärsresultaten. Genom att prioritera och investera i att förbättra laddningstiden kan webbplatser skapa en bättre användarupplevelse, öka konverteringsgraden och förbättra sin synlighet och ranking i sökmotorresultaten. Att regelbundet övervaka och optimera laddningstiden för en webbplats är en viktig del av att upprätthålla dess prestanda och konkurrenskraft på nätet.5. Förbise tillgänglighet


Att säkerställa tillgänglighet på en webbplats är inte bara en fråga om etik eller moral, det är också en viktig aspekt av att skapa en positiv användarupplevelse och uppfylla rättsliga krav. Tyvärr är tillgänglighet fortfarande en aspekt som alltför ofta förbises eller underskattas av många webbdesigners och webbplatsägare. För att undvika detta misstag bör du:

 • Använda alt-attribut för bilder: Se till att alla bilder har beskrivande alt-attribut för skärmläsare.

 • Testa med hjälp av verktyg för tillgänglighet: Använd verktyg för att testa din webbplats tillgänglighet och identifiera eventuella problem.

 • Testa med användare med funktionsnedsättningar: Testa webbplatsen med verkliga användare med olika former av funktionsnedsättningar för att identifiera och åtgärda eventuella tillgänglighetsproblem.


Att förbise tillgänglighet på en webbplats kan ha allvarliga konsekvenser för användarupplevelsen, företagets image och varumärkesreputation, och till och med lagstiftningen. Genom att prioritera tillgänglighet och inkludera alla användare kan man skapa en mer inkluderande och framgångsrik webbplats. Att investera i tillgänglighet är inte bara det rätta att göra etiskt sett, det är också en smart affärsstrategi som kan leda till ökad lönsamhet och konkurrenskraft på lång sikt.6. Försumma sökmotoroptimering (SEO)


Sökordsoptimering (SEO) är en viktig del av att skapa och underhålla en framgångsrik webbplats. Genom att optimera innehållet för relevanta sökord kan webbplatsägare förbättra sin synlighet i sökmotorernas resultat och locka mer trafik till sin webbplats. Tyvärr är det alltför vanligt att företag och webbplatsägare försummar sökordsoptimering. Att inte optimera din webbplats för sökmotorer kan göra det svårt för potentiella besökare att hitta dig online. För att undvika detta misstag bör du:

 • Gör en sökordsanalys: Identifiera relevanta sökord och fraser som är relevanta för din verksamhet och målgrupp.

 • Använda relevanta nyckelord: Integrera relevanta nyckelord i titlar, rubriker och sidtext för att förbättra din webbplats synlighet i sökmotorresultat.

 • Optimera innehåll och metadata: Använd sökord på strategiska platser i ditt innehåll, rubriker, meta-beskrivningar och URL:er för att förbättra synligheten i sökmotorernas resultat.

 • Skapa högkvalitativt och relevant innehåll: Skapa innehåll som är informativt, engagerande och relevant för din målgrupp och sökord.

 • Bygg länkar: Bygg länkar från andra webbplatser till din egen för att öka din webbplats auktoritet och synlighet i sökmotorernas resultat.

 • Använd webbplatsanalys: Använd verktyg som Google Analytics för att övervaka och analysera din webbplats prestanda och identifiera möjligheter till förbättring.


Sökordsoptimering är en viktig del av att skapa och underhålla en framgångsrik webbplats. Genom att optimera för relevanta sökord kan webbplatsägare förbättra sin synlighet i sökmotorernas resultat, locka mer trafik och potentiella kunder och öka sina affärsmöjligheter online. Att försumma sökordsoptimering kan leda till lägre synlighet, förlorad trafik och affärsmöjligheter samt en konkurrensnackdel. Det är därför viktigt att prioritera och investera i en effektiv SEO-strategi för att maximera framgången för sin webbplats och företag online.7. Ignorera användartestning


Att skapa en webbplats som tilltalar och engagerar användarna är en avgörande del av webbdesignprocessen. Trots detta är det alltför vanligt att webbdesigners och utvecklare ignorerar användartestning eller inte prioriterar det tillräckligt högt. Att inte testa din webbplats med riktiga användare kan leda till missade möjligheter att förbättra användarupplevelsen. För att undvika detta misstag bör du:

 • Genomföra användartester: Använd riktiga användare för att testa din webbplats och identifiera eventuella problemområden.

 • Använd användartestningsverktyg: Använd användartestningsverktyg och plattformar för att enkelt rekrytera deltagare och samla feedback och insikter om din webbplats från verkliga användare.

 • Samla feedback kontinuerligt: Be om och ta emot feedback från användare för att kontinuerligt förbättra din webbplats.


Användartestning är en avgörande del av att skapa en framgångsrik och användarcentrerad webbplats. Genom att lyssna på dina användare och integrera deras feedback i designprocessen kan du skapa en webbplats som inte bara är vacker och funktionell, utan också användbar och engagerande för besökarna. Att prioritera användartestning är inte bara ett smart affärsbeslut, det är också en investering i din webbplats och ditt varumärkes framtidiga framgång.8. Dåligt val av färger och typografi


I webbdesign är valet av färger och typografi avgörande för att skapa en attraktiv och funktionell webbplats. Tyvärr är det alltför vanligt att dessa element försummas eller hanteras slarvigt. Att välja fel färger och typsnitt kan göra det svårt för besökare att läsa och förstå innehållet på din webbplats. För att undvika detta misstag bör du:

 • Använda kontrasterande färger: Se till att texten är lättläst genom att använda kontrasterande färger för text och bakgrund.

 • Skapa en färgpalett och typografistil: Utveckla en enhetlig färgpalett och typografistil som passar din målgrupp och varumärkesidentitet. Se till att färgerna harmoniserar och att typografin är lättläst och tillgänglig.

 • Använd verktyg och resurser: Använd verktyg och resurser som färgpalettgeneratorer och typografiguider för att hjälpa dig att göra informerade val och skapa en mer effektiv design.

 • Välja läsbara typsnitt: Använd läsbara och professionella typsnitt för att förbättra läsbarheten på din webbplats.


Dåliga val av färger och typografi kan ha allvarliga konsekvenser för användarupplevelsen och varumärkesidentiteten. Genom att göra välgrundade val och investera tid och resurser i att skapa en attraktiv och användarvänlig design kan webbdesigners och varumärkesägare skapa en webbplats som engagerar och övertygar besökare och förstärker sitt varumärkesidentitet online. Att prioritera färg- och typografival är inte bara en estetisk fråga, det är också en viktig del av att skapa en framgångsrik och lönsam närvaro på nätet.9. Ignorera användarflödet


Att förstå och optimera användarflödet är avgörande för att skapa en framgångsrik och användarcentrerad webbplats. Tyvärr är det alltför vanligt att webbdesigners och utvecklare ignorerar användarflödet eller inte prioriterar det tillräckligt högt. Att inte ta hänsyn till användarflödet kan göra det svårt för besökare att genomföra önskade åtgärder på din webbplats. För att undvika detta misstag bör du:

 • Genomför användarundersökningar och tester: Utför användarundersökningar och tester för att förstå hur besökare navigerar på din webbplats och identifiera eventuella hinder eller problem längs användarresan.

 • Optimera navigeringen och informationen arkitekturen: Se till att din webbplats har en tydlig och intuitiv navigering och informationsarkitektur som hjälper användare att hitta det de letar efter snabbt och enkelt.

 • Designa tydliga Call-to-Action-knappar: Använd tydliga och lockande Call-to-Action-knappar för att guida besökare genom önskade åtgärder.

 • Optimera navigeringen och informationen arkitekturen: Se till att din webbplats har en tydlig och intuitiv navigering och informationsarkitektur som hjälper användare att hitta det de letar efter snabbt och enkelt.

 • Optimera formulär: Förenkla formulär och minimera antalet fält för att öka konverteringsgraden.


Att ignorera användarflödet är inte bara ett misstag, det är ett misslyckande med att leverera en användarcentrerad webbplatsupplevelse. Genom att prioritera användarflödet och investera tid och resurser i att skapa en mer effektiv och användarvänlig användarresa kan webbdesigners och företag skapa en webbplats som lockar och behåller besökare och ökar konverteringsgraden. Att förbättra användarflödet är inte bara en smart affärsstrategi, det är också en nödvändig åtgärd för att skapa en framgångsrik närvaro på nätet.10. Glömma att uppdatera


En webbplats fungerar som ett virtuellt ansikte utåt och är ofta den första kontaktpunkten för potentiella kunder och intressenter. Trots detta är det alltför vanligt att företag och organisationer glömmer att regelbundet uppdatera sina webbplatser. För att undvika detta misstag bör du:

 • Planera för regelbundna uppdateringar: Skapa en uppdateringsplan för att säkerställa att din webbplats är aktuell och säker.

 • Uppmuntra användarinteraktion: Skapa möjligheter för användarinteraktion, som kommentarsfält, forum eller frågeformulär, för att uppmuntra besökare att engagera sig och bidra till webbplatsens innehåll.

 • Övervaka prestanda och säkerhet: Använd verktyg för att övervaka prestanda och säkerhet och vidta åtgärder vid behov.

 • Använda en CMS (Content Management System): Använd en CMS som gör det enkelt att redigera och uppdatera innehållet på webbplatsen utan att behöva tekniska färdigheter.


Genom att prioritera kontinuerlig uppdatering och underhåll kan företag och organisationer säkerställa att deras webbplatser förblir relevanta, användbara och säkra över tiden. Att investera tid och resurser i att uppdatera en webbplats är inte bara ett smart affärsbeslut, det är också en nödvändig åtgärd för att bevara och stärka sin webbpresence och konkurrenskraft på nätet.Sammanfattning


Att undvika dessa vanliga webbdesignmisstag kan hjälpa dig att skapa en mer användarvänlig, attraktiv och effektiv webbplats som lockar och behåller besökare. Genom att prioritera användarupplevelsen och följa bästa praxis för webbdesign kan du maximera framgången för din webbplats.


Behöver du hjälp med din hemsida? Se våra priser eller kontakta oss idag!

Comentários


bottom of page