onhdesign
top of page

Do's and dont's inom webbdesign
En effektiv webbplatsnavigering är nyckeln till att skapa en användarvänlig och framgångsrik webbplats. Hur din webbplats är strukturerad och hur användare kan röra sig mellan olika sidor och sektioner påverkar deras upplevelse av din webbplats. För att hjälpa dig skapa en navigationsstruktur som är enkel att förstå och använda har vi sammanställt en lista med "Do's and Don'ts" för webbplatsnavigering. Dessa riktlinjer kommer att hjälpa dig att guida dina besökare smidigt genom din webbplats, vilket i sin tur kan öka användarnas tillfredsställelse och engagemang. Här är några viktiga råd att följa och några vanliga misstag att undvika när du utformar din webbplatsnavigering:


Do's:

 1. Tydlig och konsekvent navigering: Använd en tydlig och konsekvent navigationsstruktur över hela webbplatsen. Använd standardplaceringar för navigationsmenyer, som i sidhuvudet eller sidfoten.

 2. Använd användarcentrerade etiketter: Använd begrepp och etiketter som är förståeliga och meningsfulla för dina användare. Använd gärna vanliga termer.

 3. Begränsa antalet huvudmenyval: Håll huvudmenyn begränsad till ett hanterbart antal val, vanligtvis mellan 5 och 7, för att undvika överväldigande besökare.

 4. Breadcrumbs: Använd brödsmulor (breadcrumbs) för att visa besökarna var de befinner sig på webbplatsen och underlätta återvändande till tidigare sidor.

 5. Sökfunktion: Erbjud en effektiv sökfunktion som hjälper användare att hitta innehåll snabbt.

 6. Responsiv design: Se till att din webbplats är responsiv och fungerar bra på olika enheter, inklusive mobila enheter och surfplattor.

 7. Prioritera viktigaste innehållet: Placera de viktigaste sidorna eller avsnitten högre upp i navigationsstrukturen för att göra dem lättillgängliga.

 8. Visuell feedback: Använd visuell feedback, som färgändringar eller pilikoner, för att indikera vilken sida eller sektion som är aktiv.

 9. Använd begreppsmässig hierarki: Organisera din navigationsstruktur hierarkiskt så att användarna enkelt kan förstå relationen mellan olika sidor.

 10. Länkar som öppnas i ny flik: Om en länk öppnar en ny flik eller fönster, informera användaren tydligt om det.


Don'ts:

 1. Undvik onödig komplexitet: Håll din navigationsstruktur enkel och undvik överdriven komplexitet eller onödiga underkategorier.

 2. Använd inte tekniskt svårbegriplig terminologi: Undvik teknisk jargong eller abstrakta termer som kan förvirra användarna.

 3. För mycket animationer: Överdriv inte användningen av animationer eller övergångseffekter, eftersom de kan vara distraherande.

 4. Göm viktig information: Undvik att dölja viktig information djupt in i navigationsstrukturen. Det bör vara enkelt att hitta viktigt innehåll.

 5. Använd inte för små eller svårlästa teckensnitt: Använd tydliga och läsbara teckensnitt och undvik för små textstorlekar.

 6. Broken länkar: Se till att alla länkar är fungerande och leder till rätt destination. Undvik trasiga länkar.

 7. Förändra inte navigationsstrukturen överdrivet: Undvik att ändra dina navigationsmenyer och strukturer ofta, eftersom det kan förvirra återkommande besökare.

 8. Ingen tydlig väg till startsidan: Ge användarna en enkel väg att återvända till startsidan från vilken sida de än är på.

 9. Överdrivet användande av pop-ups: Undvik att använda pop-ups för icke-väsentlig information, och om du använder dem, se till att de är lätta att stänga.

Dessa riktlinjer kan hjälpa dig att skapa en användarvänlig och effektiv webbplatsnavigering.


Behöver du hjälp med din hemsida? Se våra priser eller kontakta oss idag!

Comments


bottom of page