onhdesign
top of page

Google vs Bing - Vilka skillnader i SEO?Det är lätt att göra som alla andra och enbart fokusera på Google när det gäller företagets SEO. Själva begreppet SEO kan nästan likställas med Google. Men även om teknikjätten har en marknadsandel på hela 85% så finns det faktiskt alternativ. Det finns andra sökmotorer som visserligen har mycket mindre traffik, men också mindre konkurrens.


Medan alla konkurrenter stirrar sig blinda på Google, ska vi i detta inlägg snegla på Bing.Google vs. bing, skillnader mellan sökmotorer och dess SEO


Vad är Bing?


Bing är en sökmotor som ägs av Microsoft. Tjänsten har sitt ursprung i Microsofts tidigare sökmotorer MSN Search, Windows live search och senare Live search.


Sedan 2009 drivs även Yahoo med teknik från Bing, vilket innebär att dessa två tenderar att generera liknande sökresultat. Att optimera en hemsida för Bing hjälper med andra ord sannolikt även rankingen på Yahoo.
Sökmotorernas marknadsandelar

Cirkeldiagram över olika sökmotorers marknadsandelar

Bing är en tjänst som i väldigt hög grad liknar Google. Den hjälper helt enkelt användare att finna information. Men vad skiljer Google och Bing åt i hur de rankar sökresultaten?Google SEO och Bing SEO: Skillnader i ranking


Att optimera hemsidan för Google eller Bing innebär liknande processer. De rankar sidor på snarlika vis, men det finns några viktiga skillnader:Sociala signaler


Trots mycket spekulationer, så har Google länge nekat till att aktiviteter på sociala medier har en inverkan på hemsidors ranking.


Bing å andra sidan är öppna med att sociala signaler spelar en viktig roll. Delningar, gilla-markeringar och annan typ av engagemang påverkar sökresultaten.


"Social media plays a role in today’s effort to rank well in search results. The most obvious part it plays is via influence. If you are influential socially, this leads to your followers sharing your information widely, which in turn results in Bing seeing these positive signals. These positive signals can have an impact on how you rank organically in the long run."Multimedia


Yngre användare tenderar att i högre grad efterfråga visuella sökfunktioner. Kanske är det därför Bing tycks ranka resultat med kvalitativt visuellt innehåll högre. Att använda sig av bilder och videor för att berika innehållet kan därför förbättra rankingen hos Bing.


Google å andra sidan använder sig mer av textbaserat innehåll. Bilder och videor spelar visserligen en stor roll, men inte i samma utsträckning som hos Bing.Mobile-first


Google tillämpar numera det man kallar mobile-first indexering, vilket innebär att mer vikt läggs vid mobilversionen av en hemsida när den indexeras. Detta då hela 58% av sökningarna på Google sker från mobilen.


Bing å andra sidan har behandlar desktop och mobil i samma index. Christi Olson, Bing:

"At Bing, we maintain a single index that is optimized for both mobile and desktop to ensure our users continue to receive the most relevant, fresh and consistent results no matter where they are."


Att anpassa hemsidan för mobil är alltså viktigare för Google.Externa länkar


Både Google och Bing bedömer vikten av externa länkar med liknande metodik, kvalitet går före kvantitet. Men definitionen av kvalitet tycks skilja sig något åt.


Bing anses lägga mer tyngdpunkt vid åldern på den hemsida som länkar än vad Google gör. Om en äldre och väletablerad sida länkar påverkar det sannolikt rankingen mer. Länkar från domäner som slutar på .gov, .edu och .org uppskattas också i högre grad av Bing.


Externa länkar är viktiga rankingfaktorer för båda sökmotorerna, men väger tyngst hos Google.Nyckelord


Google värderar i högre grad hur ett nyckelord används kontextuellt. På detta sätt försöker Google förstå såväl vad användaren letar efter som hemsidans kontext. Nyckelordet behöver alltså inte nödvändigtvis matcha innehållet ordagrant.


Bing tenderar istället att lägga mer tyngdpunkt på exakta matchningar av nyckelord. Detta gör det på sätt och vis mindre komplicerat att optimera sökord för Bing.Genomsökning av sidor


Google söker generellt igenom sidor mer frekvent. Bing söker mer sällan och fokuserar på de sidor som anses utgöra huvudinnehållet. Det går att skicka in förfrågningar om att genomsöka sidor via Bings verktyg Webaster tools, vilket kan skynda på processen något.Likheter mellan Bing SEO och Google SEO


Trots vissa skillnader så förblir grunderna till mångt och mycket desamma. Sökmotorerna försöker få sina resultat att spegla användarupplevelsen, genom att förbättra denna ökar även chanserna för bättre ranking. Både Bing och Google lägger stor vikt vid:Högkvalitativt innehåll


Det kan verka självklart, men går inte att nog betona: Sidans innehåll är A och O, det måste vara av hög kvalité. Intressant innehåll som engagerar kommer alltid att premieras av sökmotorerna. Fokusera därför på att hitta rätt innehåll, då löser sig mycket annat också. Till syvende och sist så spelar det ingen roll hur bra sökmotorsoptimeringen är om innehållet brister.Mobilanpassning


Att hemsidan är mobilanpassad är idag ett måste för att ranka högt på sökresultaten. Även om Google går en steg längre genom mobile-first så är detta en mycket viktig faktor även för Bing.Hemsidans laddningstid


En hemsida som laddar långsamt innebär sämre användarupplevelse och högre bounce rate. Detta återspeglas i sökmotorernas rankingfaktorer. Genom att aktivt arbeta med att reducera laddningstiden kan både Google och Bing komma att belöna en hemsida med bättre sökresultat. Att minimera hemsidans laddningstid kan därför vara en mycket effektiv åtgärd i jakten på en högre ranking. 

Behöver du hjälp med din hemsida? Se våra priser eller kontakta oss idag!

Källförteckning:


Opmerkingen


bottom of page