onhdesign
top of page

Vad är lokal SEO och varför är det viktigt?


Vikten av lokal SEO


När användare söker efter företag online så är de ofta ute ett alternativ i närområdet. I många situationer kan en snabb och smidig lösning ett par kvarter bort vara att föredra. Detta förstår Google, och kan därför prioritera att visa lokala sökresultat. Genom att inkludera användarens geografiska position i sökalgoritmen kan t.ex. frisörer, restauranger eller butiker i närheten presenteras.


Om ditt företag säljer och verkar från en specifik plats eller inom ett serviceområde är lokal SEO en nyckel för att nå fler kunder. Här är vår guide för lokal SEO.


Lokal SEO behöver vara en integrerad del i den övergripande SEO-arbetet.


Vad är lokal SEO?


Lokal SEO är den teknik som används för att öka ett företags synlighet i lokala sökresultat. Med hjälp av lokal SEO kan ett företaget på ett mer effektivt nå kunder i sitt närområde.Varför är lokal SEO viktigt?


Enligt en amerikansk undersökning så hade 98% av konsumenterna sökt online för att hitta ett lokalt företag under det senaste året. 77% gjorde det minst en gång i veckan och hela 21% varje dag.


Genom att optimera lokal SEO kan traffik från lokala sökningar skjuta i höjden. Traffik från lokala sökningar leder dessutom i högre grad till konvertering, fler inskickade kontaktformulär, e-mail och telefonsamtal. Rätt använd kan lokal SEO generera mer traffik både online och fysiskt i en butik.


Platsinformation är extra viktigt när det gäller SEO för mobila enheter då lokala sökningar ofta görs med mobiltelefonen. En anledning till detta är att användare i rörelse tenderar att i högre grad göra lokala sökningar. De som är på språng vill inte sällan hitta verksamhet i närheten. Majoriteten av mobila enheter använder sig av GPS för att följa användarens position, vilket är information som kan användas av sökmotorer för att prioritera lokala resultat. Även om stationära enheter också kan dela platsinformation så prioriteras denna inte lika högt.


Då mobilen i allt högre grad används för sökningar i allmänhet, och lokala sådana i synnerhet så ökar lokal SEO i betydelse. Redan 2016 redovisade Google siffor som talar sitt tydliga språk:

  • 30% av alla mobilsökningar på Google är relaterade till en plats

  • 76% av de som söker efter något i närheten med deras smartphone besöker företaget inom en dag och 28% av dessa ökningar resulterar i ett köp


Detta har resulterat i en ökad betydelse av lokal SEO för att ett företag ska bli mer synligt och nå fler kunder. Utöver traditionell SEO krävs det därför en rad insatser särskilt inriktade på lokal SEO. Den kanske viktigaste och enklaste åtgärden är att optimera företagets Google business profile.Vad påverkar lokal SEO?


Vad som påverkar lokal SEO skiljer sig givetvis något åt mellan olika sökmotorer. Google har dock listat tre faktorer som de menar avgör lokal ranking hos dom:

  1. Relevance: Hur nära relaterat ett sökresultat är till orden/frasen som används i sökningen

  2. Distance: Hur långt avståndet är mellan användaren och det lokala företaget när sökningen genomförs.

  3. Prominence: refererar till hur välkänd en verksamhet är. Detta baseras bl.a. på den information Google har om företaget, såsom länkar, artiklar och recensioner.Hur förbättrar jag lokal SEO?


Grunden förblir såklart den samma. Åtgärder som är viktiga för verksamhetens SEO i allmänhet är fortsatt högst relevanta. Det finns dock en rad saker som kan vara extra användbara när det gäller lokal SEO. Det tillkommer emellertidGoogle business profile


Det första du ska göra är att registrera och optimera företagets Google business profile (tidigare Google my business). Detta är kanske både den enklaste och mest effektiva åtgärden för bättre lokal SEO. Detta kräver en egen beskrivning, därför har vi skrivit en komplett guide för Google business profile.Andra tips för lokal SEO


NAP

Akronymen NAP brukar användas för att beskriva den viktiga informationen name, adress och phone number. Detta behöver finnas på hemsidan i text-form (ej text i en bild) så att sökmotorerna kan läsa informationen. Se till att informationen är konsistent över hela internet, dvs. på sociala medier, Eniro, Google, osv. Detta låter enkelt, men enligt en undersökning från Brightlocal så hade 85% av konsumenterna hittat felaktig eller inkomplett information om en företag på en informationssida under det senaste året. 77% hade hittat motsägelsefull information om samma företag på olika informationssidor.


Local citation

I brist på vettig översättning så är det som kallas local citation t.ex. text i vilken företagets NAP framgår. Detta kan vara all typ av text och behöver inte vara länkar. Dessa kan vara strukturerade i olika söktjänster, branschkataloger och länksamlingar eller ostrukturerade i löpande text i t.ex. recensioner, artiklar, eller på bloggar. Efter att du registrerat företaget hos de större spelarna (Google, Bing, Eniro, hitta.se osv) kan du fortsätta med mindre lokala aktörer.


Säkerställ en mobilvänlig hemsida

Eftersom lokal SEO är än mer relevant för sökningar från mobila enheter är det väldigt viktigt med en mobilanpassad hemsida. Detta gäller för all SEO och blir allt viktigare då användningen av mobiltelefoner kommer fortsätta att öka. Optimera även för andra skärmstorlekar och enheter såsom läsplattor.


Recensioner

Enligt en undersökning läste hela 98% recensioner när de sökte efter information om ett lokalt företag online. Kundernas omdömen påverkar i hög grad det förtroende en besökare känner för företaget och är en viktig datapunkt för sökmotorns ranking.


Att få många och bra recensioner är därför ett mycket effektivt sätt att förbättra lokala sökresultat. För de flesta företagen är recensionerna på Google viktigast, men även recensioner på t.ex. Facebook, Trustpilot och Yelp kan spela stor roll. Var noga med att svara på samtliga recensioner. Det visar att hemsidan underhålls aktivt.


Titel, metabeskrining och innehåll

Överväg att inkludera en ort eller plats till nyckelord i titel och metabeskrivning. Optimera även övrigt innehåll på sidan genom att på ett naturligt sätt koppla det till platsen.


URL

Överväg att anpassa vissa sidors url efter ort eller plats.


Skapa platsspecifika sidor

Ifall företaget opererar från flera platser kan platsspecifika sidor skapas. Där kan information som adress, telefonnummer, öppettider osv. för verksamheten på olika orter tillhandahållas separat. Även platsanpassade landningssidor kan vara något att överväga.


Bing places

Trots Googles dominans så är andelen sökningar via Bing långt ifrån obetydlig. Att registrera företaget på Bing places är väldigt enkelt och kan därför ge bra resultat i förhållande till arbetsinsats. Ifall företaget redan finns på Google my business så går det t.om. att importera nödvändig information därifrån.


Lokala externa länkar

Antalet och kvaliteten av externa länkar är en viktig för att ranka högt oavsett företag. Detta gäller även lokala länkar. Dessa kan styrka att andra i närområdet har förtroende för verksamheten. (Detta kan t.ex. vara lokala leverantörer, distributörer, återförsäljare och kunder. Länkar med ankartext som innehåller både nyckelord och platsen är perfekt för din lokala SEO.


Använd lokala fraser i innehållet.


Var aktiv lokalt

Att synas på orten kan förutom PR även generera fler lokala länkar till hemsidan. Genom att t.ex. sponsra lokalt, anordna ett event eller synas i lokalpressen ökar företagets visibilitet i närområdet.


Försök även att skapa lokalt innehåll online.


Lokalt innehåll

Skicka pressmeddelanden riktade till lokala medier. Detta kan vara ett sätt att med relativt små medel få en mycket god lokal exponering.


Behöver du hjälp med din hemsida? Se våra priser eller kontakta oss idag!

Comentários


bottom of page